برای ورود یا ثبت نام شماره موبایل را وارد کنید

شماره تماس

کد تایید ۵ رقمی ارسال شده به شماره همراه زیر را وارد نمایید

09368945895 ... ویرایش شماره
زمان شما برای وارد کردن کد تایید به اتمام رسید

اطلاعات تکمیلی

نام نام خانوادگی

نوع ثبت نام

خطا

خطا

حذف

آیا مایل به حذف هستید؟
روغن ترانس
روغن ترانس روغن ترانس

روغن ترانس

از جمله عواملی که روغن نقش مستقیم روی ترانس دارد عبارتند از خنک کنندگی / انتقال دهنده اطلاعات/ عایق الکتریکی/ طول عمر زیادتر و تضمین پایداری شیمیائی برای ترانسفورماتور/ جلوگیری از خوردگی مواد عایق و قسمتهای فلزی ترانسفورماتور/ آببندی و جمعآوری و حمل مواد ناخالصی ناشی از کارکرد به خارج از محیط سیستم/ خاموش کردن جرقه الکتریکی/ مطابقت با سایر تجهیزات و مواد/
قیمت : 840,000 تومان
لیتر :
مشخصات محصول
توضیحات
نظرات (0)
وزن ( g ) 200000

نقش خنک کنندگی روغن ترانسفورماتور

میدانهای مغناطیسی و الکتریکی در ترانسفورماتور تلفات انرژی ایجاد می کنند که گرمای حاصل از این تلفات باعث گرمایش هسته، سیم پیچ مسی و سایر قطعات رسانا شده و در نتیجه دمای ترانسفورماتور بالا می رود
چنانچه ترانسفورماتور خنک نشود، دمای تجهیزات بیش از حد افزایش پیدا می کند که روغن در این مرحله نقش خنک کنندگی خود را ایفا کرده و با انتقال حرارت از ورق هسته، سیم پیچ و سایر قطعات، از افزایش بیش ا ز حد دما جلوگیری به عمل می آورد

نقش عایقی روغن ترانسفورماتور

طراحی تجهیزات برقی بر مبنای نیاز آنها به سیستمهای عایقی مناسب که شامل مواد جامد و مایع می باشند انجام می گیرد. در یک سیستم عایق قسمت مایع نقش حیاتی ایفا می کند و باید قادر باشد تا در مقابل تنشهای الکتریکی مقاومت کند

نقش روغن ترانس به عنوان انتقال دهنده اطلاعات

روغن در ترانسفورماتور تنها به عنوان یک مایع خنک کننده و عایق عمل نمی کند بلکه به عنوان یک حلال مانند خون در بدن یک موجود زنده با تمام قسمتهای ترانس برق در تماس است. به اضافه اینکه روغن ترانسورماتور پیر شده و ترکیبات اکسید شده تولید نموده و همچنین در مدت عمر طبیعی خود مقداری از مواد عایقی جامد در ترانسفورماتور را در خود حل می کند که ذرات، ترکیبات فورانیک، آب و اسیدها از جمله مواد حاصل از تجزیه مواد عایقی جامد می باشند. بالا بودن غیر طبیعی مقدار ذرات، ترکیبات فورانیک، آب و اسید موجود در روغن نشان دهنده وضعیت غیر طبیعی در ترانسفورماتور می باشد. به وجود آمدن چنین وضعیتی در روغن معمولاً به دلیل بالا رفتن بیش از اندازه دما می باشد که باعث می شود مولکولهای روغن شکسته شده و گازهای محلول در روغن ایجاد شود. تجزیه و تحلیل سرعت تولید و از بین رفتن این گازها نشانگر و ضعیت ترانس می باشد.

 

دیدگاه شما

امتیاز شما:

نظر شما